Una vegada operada amb LASIK, hi veuré tal com hi veig amb les ulleres o les lents de contacte?

Després de l’operació la visió serà una mica borrosa, com si estiguéssiu sota de l’aigua d’una piscina, fenomen que s’anirà aclarint amb el transcurs de les hores. A partir de l’endemà l’evolució és relativament variable.  Hi ha pacients que ja hi veuen igual que abans amb ulleres o lentilles, i d’altres que necessiten uns dies per aconseguir-ho. Fins i tot la qualitat visual pot ser oscil·lant durant els primers dies.

Creat: 01/01/2012 / Actualitzat: 13/06/2024